نمایندگی هاست ویندوز نمایندگی هاست ویندوز
Reseller Windows 1
44,000/mo
  فضا ۵ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۱ ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  پشتیبانی از ASP
  پشتیبانی از MSSQL
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  آخرین نسخه پلسک
  امکانات نامحدود FTP,Mysql,Addon Domain,Alias,Email,
Reseller Windows 2
79,000/mo
  فضا ۱۰ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۲ ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  پشتیبانی از ASP
  پشتیبانی از MSSQL
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  آخرین نسخه پلسک
  امکانات نامحدود FTP,Mysql,Addon Domain,Alias,Email,
Reseller Windows 3
109,000/mo
  فضا ۱۵ گیگابایت
  ترافیک ماهانه 3 ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  پشتیبانی از ASP
  پشتیبانی از MSSQL
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  آخرین نسخه پلسک
  امکانات نامحدود FTP,Mysql,Addon Domain,Alias,Email,
Reseller Windows 4
149,000/mo
  فضا ۲۰ گیگابایت
  ترافیک ماهانه ۴ ترابایت
  دی ان اس اختصاصی رایگان
  SSL رایگان برای نامحدود دامنه
  پشتیبانی از ASP
  پشتیبانی از MSSQL
  بک آپ گیری هفتگی و ماهانه در سرورمجزا
  آخرین نسخه پلسک
  امکانات نامحدود FTP,Mysql,Addon Domain,Alias,Email,
شامل همه پلن ها
 • پشتیبانی از ASP
 • ارائه نیم سرور اختصاصی
 • بک آپ گیری روزانه هفتگی و ماهانه